Alumni

PhD Students Graduated

 • Yu Hao, 2023
 • Hanxiang Wu, 2023
 • Roshan Plamthottam, 2023
 • Zihang Peng, 2022, Apple
 • Zhixin (Jason) Xie, 2021, Intel
 • Erin Askounis, 2020
 • Hongxiang (Roger) Zhao, 2020, Lam
 • Ziyang Zhang 2019, Apple
 • Yu (Echo) Qiu, 2019, RET Equipment
 • Yu Xie, 2019
 • ​Charlotte Chou, 2018, Amazon
 • Kwing Tong, 2018, Apple
 • Huier Gao, 2017, Lam
 • David Kishpaugh, 2017, Intel
 • Chao Liu, 2017, Boston Consulting Group
 • Dustin Chen, 2017, Apple
 • Charlotte Chou, 2017, Amazon 126
 • Zhi Ren, 2016, Lam
 • David McCoul, 2015, EPFL
 • Wei Hu, 2015, Apple
 • Chaokun Gong, 2013 Google X Project
 • Xiaofan Niu, 2013. Apple Computer
 • Qi Chen, 2012. UCLA
 • Paul Brochu, 2012. Intel Corporation
 • Zhibin Yu, 2010. Florida State University
 • Seongku Kim, 2009. Air Force Research Laboratory
 • Wei Yuan, 2009. Polyradiant Corp.
 • Donjuan Xi, 2008. Medtronic, CA.
 • Soon Mok Ha, 2007. Samsung, Korea

Undergraduate Students

 • Rongke Xu (2022)
 • Erin Askounis (spring 2014, from Northeastern University)
 • Yanheng Li (2014)
 • Yiyuan Liao (2014)
 • Shenshen Li (2013)
 • Yuyu Zhang (2014)
 • Emerline Lam (2012-2013)
 • Nicole Carpentier (2012-2013)
 • Nicole Voyen (2012-2013)
 • Christopher Lai (2012-2013)
 • Ruby Leo (2012)
 • Naifang (Suki) Zhang, (2011-2013)
 • Ryan Chang, MSE, 2011-2012
 • Minh-Trang Teresa Ha (2012)
 • Jason Fan, 2011
 • Saurabh Radhakrishnan, 2011
 • Antony Chan,  2008-2010
 • Brandon Salazer,  2010
 • Justin Solis, 2008

M.S. Students Graduated

 • Mingfei He (2021)
 • Alex Cheng (2021), E Ink Corporation
 • Zhihui Zhu (2016)
 • Ran Zhao (2015), Amazon
 • Vishrut Mehta
 • Hyunsung Jung
 • Tuling Lam (2008), Edward Sci.
 • Han Zhang (2009)

Postdoctoral Associates

 • Dr. Yingke Zhu, 2022-2023 UCLA
 • Dr. Yuan Meng, 2017-2021 Intel
 • Dr. Ye Shi, 2019-2021 Zhejiang University
 • Dr. Meng Gao, 2019-2021 Tianjin University of Science and Technology
 • Dr. Yunsheng Fang, 2019-2020 Xi’an Jiaotong University
 • Dr. Rujun Ma, Nankai University
 • Dr. Jiajie Liang, Nankai University
 • Dr. Jorge Oliva (2015-1016), Mexico
 • Dr. Lu Li, 2011-2014, Chongqing University of Arts and Science
 • Dr. Nicolas Londona, 2011 – 2012
 • Dr. Hristiyan Stoyanov, 2011 – 2012
 • Dr. Zhao Chen, 2011 – 2014
 • Dr. Sungruyl Yun,  2010 – 2012 (Electronics and Telec. Res. Inst., South Korea)
 • Dr. Huanping Zhou, 2010 – 2011
 • Dr. Matthew Franzman, 2010  (Chemat Corp.)
 • Dr. Jun Liu, 2009 – 2010  (Case Western University)
 • Dr. Zhibin Yu,  2010 –2011  (UC Berkeley)
 • Dr. Seongku Kim, 2009 – 2010 (Air Force Research Lab)
 • Dr. Homayoun Moaddel, 2008 – 2009
 • Dr. Fang Lu, 2008 – 2008
 • Dr. Yongsheng Zhao, 2007 – 2008. (Institute of Chemistry, CAS, China)
 • Dr. Wei Wu, 2005 – 2006,  (China Univ. of Petroleum)
 • Dr. Chenjun Shi, 2005 – 2006.  (Solarmar Corp.)

Visiting Professors

 • Asso.Prof. Ding-Xiang Yan, Sichuan University, 2015-2016
 • Prof. Ying Yuan, University of Electronic Science and Technology of China, 2015-2016
 • Prof. Si Chen, Zhejiang University of Technology, 2014-2015
 • Prof. Jianwen Zhao, 2014-2015
 • Prof. Jianguo Sheng, Jiangsu University, 2015
 • Prof. Xiaoyun Zhang, China University of Petroleum, 2014
 • Prof. Qixin Zhuang, East China University of Science and Technology, China, 2013 – 2014
 • Prof. Yan Xiong, Changjiang University, China, 2013-2014
 • Prof. Juan Li, Ningbo Institute for Advanced Materials, China, 2013-2014
 • Prof. Shuling Chai, Shandong Institute of Light Industry, China, 2010-2011.
 • Prof. Benny Lassen, University of Southern Denmark, 2010 –  2011
 • Prof. Soung Soo Yi, Silla University, Korea, 2010 – 2011
 • Prof. Xinguo Yang, Hunan University, China, 2010 2011
 • Prof. Qingwu Zhang, China University of Mining and Technology,  2010-2011
 • Dr. Huafeng Li, Changcheng Institute of Metrology & Measurement, China, 2009-2010
 • Prof. Gangtie Lei, Xiangtan University,  2009.
 • Dr. Gabor Kovacs, Swiss Federal Lab for Materials Testing and Research, 2006,  2008.

Visiting PhD Students

 • Xiangkun Wang, Ocean University of China, 2021-2023
 • Junhong Pu, Sichuan University 2019-2021
 • Ying Liu, Donghua University 2019-2021
 • Junxing Meng, Donghua University, 2018-2020
 • Haolun Wang, University of Electronic Science and Technology of China, 2018-2020
 • Tianheng Chen, Wuhan University, 2018-2019
 • Fangyi Guan, Donghua University, 2017-2019
 • Yayun Liu, The National Center for Nanoscience and Technology of China, 2017-2018
 • Wenxin Wang, Harbin Institute of Technology, 2015-2016
 • Yunxia Jin, Fudan University, 2014-2015
 • Xiaotian Wang, Southeast University 2013
 • Junpeng Li, Xi’an Jiaotong University, 2012-2014
 • Buket Bezgin Çarbaş, Middle East Technical University (METU), Turkey, 2011- 2012
 • Wen Cai, Tongji University, 2010 –  2012
 • Weili Hu, DongHua University, 2010 – 2012
 • Zhen Zhang, Harbin Institute of Technology, 2009 – 2010
 • Lu Li, Chengdu University of Electronics, 2009 – 2011
 • Meiliang Wang, Fudan University, 2008 – 2009
 • Zhitian Liu, South China University of Technology,2008 – 2009
 • Mingliang Sun, 2007 – 2009
 • Haizheng Zhong, Institute of Chemistry, Chinese Academy of science, 2007